BU MING acupunctuur is een diepere dimensie in de Chinese geneeskunde.
Letterlijk vertaald betekent dit:
‘het voeden van de bestemming.’
Dit is het hart van de acupunctuur.

Hier wordt de nadruk gelegd op het fundamenteel belang van de hemel-aarde verbinding met als schakel de mens.
Het universum strooit hemelse informatie of deugden als regen naar beneden die wij als mens opvangen binnen onze mogelijkheden. We worden als het ware bezield. Van daaruit ontstaan onze bewustzijnsaspecten, onze Ben Shen.
Wanneer deze bezieling zich manifesteert in ons zijn ontstaat het gevoel of Zhi.
Elk orgaan verkrijgt zo zijn bezieling met bijhorend gevoel en bijhorende energiebeweging. Als voorbeeld:
Het orgaan Hart met bewustzijn Shen en gevoel Xi geeft vreugde en de vrije energie circulatie beoogt harmonie, het behoren tot een geheel. Of het orgaan Lever met bewustzijn Hun en gevoel Nu geeft veerkracht en zet energie in beweging naar buiten zodat je contacten legt.
Dit alles loopt mee met de beweging van de natuur en geeft harmonie en vreugde.
In de klassieke testen vindt je vaak het karakter WU WEI, wat betekent ‘niet handelen’, meegaan met de beweging van de natuur.
Hoe ontstaan ziekten?
De belangrijkste oorzaken van ziekten zijn langdurige en gestagneerde EMOTIES. Emoties zijn een afwijkende uiting van het gevoel. vb Het hart geeft een vreugde gevoel waarvan de emotie haat kan zijn. Haat verstoort het vreugdegevoel.
Aanhoudende hevige emoties berokkenen schade aan de gezondheid vb. angst, verdriet, leiden tot vereenzamen, ineenkrimpen, tegengesteld aan de natuurlijke, verbindende en uitstralende beweging van de liefde.
Emoties kunnen van externe of interne oorsprong zijn. De externe emoties worden veroorzaakt door externe factoren zoals omgevingsstress.
De interne emoties ontstaan wanneer de potentie (of genetica) om de hemelse boodschappen op te vangen, niet voldoende aanwezig is waardoor er een gebrekkige manifestatie ontstaat van een of meerdere Ben Shen. Dit wordt gediagnosticeerd via navelpalpatie.
De gedragspatronen die ontstaan vanuit niet verwerkte emoties of traumatische ervaringen worden Spoken of Gui genoemd. Deze Spoken kunnen telkens boven water komen wanneer zich een gelijkaardige situatie voordoet. Als voorbeeld: Jan viel als driejarige van zijn fiets toen een grote hond in de buurt naar hem kwam toegelopen. De angst die hij toen voelde overmeestert hem nog steeds wanneer hij over straat loopt in de buurt van honden.
Wat kan acupunctuur bieden?
Eerst en vooral het verdrijven van de Gui of Spoken, de dwangmatige gedragspatronen.
Gevolgd door het herstellen van de gekwetste bezieling Ben Shen waardoor de communicatie hemel-mens-aarde verbetert.
En als kers op de taart het voeden van je bestemming waardoor je je eigen weg of Dao vindt, waar diep in je ziel je hart naar verlangt, de harmonie, de liefde.